Arbeidsmiljøloven stiller krav til belysning

0
590

Det er vanligvis mange forskjellige arkitekter og interiørdesignere involvert i forbindelse med større prosjekter eller etablering av nye større kontor. Da finnes det også egne eksperter som tar seg av ergonomi, belysning og mange av de andre detaljene. For mindre virksomheter eller hjemmekontor er det ikke alltid like enkelt.

Det er helt sikkert noen som ikke er klar over at belysning faktisk er regulert i arbeidsmiljøloven. Samtidig er det ikke så rart, med tanke på både umiddelbar risiko og langsiktige følger. Det er når det ikke finnes tilstrekkelig dagslys som det er nødvendig med annen belysning, og det gjelder selvfølgelig nesten alle innendørs lokaler. Da er det viktig å sørge for god supplerende belysning, med for eksempel LED paneler eller andre armaturer som lyser opp arbeidsplassen.

Utilstrekkelig belysning kan forårsake alt fra ulykker på arbeidsplassen til langsiktige følger for medarbeidernes helse. Selv om moderne lyspærer, lysstoffrør og LED paneler kan komme tett opp mot det same spekteret som sollys, så vil det aldri kunne erstatte dette fullt ut. Sollys har stor betydning for mennesket, og det er også derfor som nattarbeid over tid ikke nødvendigvis er bra for alle mennesker.

Det er selvfølgelig ikke et mål i seg selv å benytte maksimal belysning alle steder på en arbeidsplass, og for mye lys kan også forårsake problemer med refleksjoner eller øyeslitasje over tid. Dessuten er det viktig å huske på at de aller fleste arbeidsplasser domineres av en rekke større og mindre skjermer, som man også må ta med i beregningen. I områder som pauserom, kantiner og lignende så er det mulig å benytte stemningsbelysning som gir en roligere og mer avslappet atmosfære.

Husk at ved behov er det selvfølgelig også mulig for mindre virksomheter å benytte seg av profesjonelle, som kan komme inn og gjøre en vurdering av belysningen i lokalene.