Avansert IT-basert produksjonsutstyr åpner nye muligheter for små bedrifter

0
282

ANNONSE

I dag benytter alle bedrifter IT-løsninger i noen grad, og det gjelder uten tvil også mange små og mellomstore bedrifter. Administrasjon og støtteprosesser er i all hovedsak digitalisert, og produksjonsbedrifter benytter i alt større grad digitale hjelpemidler.

Høye krav til produktet – høye krav til utstyret

Det er ikke enkelt å lage komponenter til krevende kunder innen bransjer som for eksempel produksjon av kjøretøy eller medisinsk utstyr. Det er helt enkelt ikke mulig å benytte seg av manuelle maskiner. I tillegg er slike maskiner lite egnede i et land som Norge, med høye arbeidskraftkostnader.

Derfor er det også hovedsakelig CNC-maskiner i forskjellige formater som benyttes. Det kan være snakk om fresemaskiner, slipemaskiner eller dreiebenker, uansett vil en slik løsning nesten alltid være å foretrekke.

Mennesket har mange sterke sider, men gjennomføring av nøyaktig samme trinn etter hverandre er ikke en av dem. Mennesket briljerer når det gjelder for eksempel kreativitet eller håndtering av usikkerhet, men rutineprosesser kan med fordel overlates til maskiner.

Sammenhengen mellom CNC, CAD og CAM

Begrepene CNC, CAD og CAM er sentrale når det gjelder automatiserte produksjonsprosesser i et industrimiljø.

CNC handler helt enkelt om selve produksjonen, med utstyr som kan programmeres. CNC betyr Computer Numerical Control, et litt kryptisk navn for å helt enkelt styre en maskins bevegelser med programmering og tall.

CAD står for Computer-Aided Design, og er de facto standard når produkter og deler skal designes. Det er ingen som benytter penn og papir, men alle mål og flater tegnes digitalt.

CAM betyr Computer-Aided Manufacturing, og begrepet dreier seg om den naturlige sammenføyningen av CNC og CAD. Moderne produksjonsbedrifter vil gjerne integrere CAD-systemer med CNC-maskiner, slik at det er enkelt å overføre data til selve produksjonsprosessen.

Samlet resulterer disse produksjonsteknikkene i en effektiv, nøyaktig og mindre arbeidskraftintensiv produksjonsprosess. Det betyr også at selv små og mellomstore selskaper kan konkurrere med kvalitetsprodukter i et tøft globalt marked.