Bruk loftet på en mer effektiv måte – med en ny loftstrapp

0
199

Mange norske boliger har et loft som står mer eller mindre ubrukt. Det kan være fordi det ikke er isolert, fordi det ikke er behov for mer plass eller helt enkelt fordi det mangler en god loftstrapp. I mange situasjoner kan det uten tvil være mulig å bruke loftet mer, eller i hvert fall få enklere tilgang for kontroll av innertak og andre konstruksjoner.

Konstruksjonen avgjør hva du kan benytte loftet til

Det finnes i stort to typer loft: isolerte og uisolerte. Taktekkere og tømrere vil selvfølgelig dele inn konstruksjonene mye mer detaljert, men det er denne forskjellen mellom isolert og uisolert som er viktigst når det gjelder hva du egentlig kan benytte loftet til. Loft som er i daglig bruk som oppholdsrom vil selvfølgelig være isolerte, men da finnes det også ofte en ordinær trapp opp til loftet.

Et loft med loftstrapp, se noen eksempler på https://www.stigefabrikken.no/trapper/loftstrapper, vil ofte være uisolert. Det finnes selvfølgelig isolerte loft med loftstrapp, men det er enklere og rimeligere å bygge et uisolert loft – noe som derfor kan være mer naturlig hvis det er relativt utilgjengelig bak en luke og bratt trapp.

Det er lurt å ha enkelt tilgang til loftet, uansett om det er isolert eller uisolert. Et isolert loft har helt klart et bredere bruksområde når det gjelder for eksempel oppbevaring, men det kan også være mulig å oppbevare ting og tang på et uisolert loft. Dessuten er det som nevnt viktig med tilgang for kontroll av tak og konstruksjon.

Smart oppbevaring – med noen forbehold

En god loftstrapp gir deg enkel tilgang til loftet, og det er mulig å komme seg opp og ned med forskjellige ting som du vil lagre på loftet. Det er nesten ingen boligeiere som sliter med for mye plass i boligen, så litt ekstra oppbevaringsplass på loftet kan være kjærkommet. På et isolert loft er det egentlig mulig å oppbevare alt som du lagrer i en vanlig isolert bod, men pass på temperaturen og luftfuktigheten på loftet. Det er særlig viktig om vinteren, og det kan være fornuftig å montere en sensor som gir deg kontinuerlig oversikt.

Det er også mange boligeiere som benytter uisolerte loft til oppbevaring, men da er det viktig å være litt mer forsiktig. Det kan for eksempel være fristende å legge enkle gulvplater på loftet, men det kan skape risiko for kondens i isolasjonen mot konstruksjonen under. Dessuten vil forholdene på et uisolert loft skifte i takt med temperatur og luftfuktighet utendørs, noe som potensielt kan skape grunnlag for mugg og andre problemer.

Disse faktorene skal selvfølgelig ikke være en stopper for å benytte et uisolert loft til oppbevaring av ting som tåler forholdene i en vanlig uisolert bod – som et uisolert loft kan sammenlignes med. Det kan faktisk være en fordel å lagre ting på loftet hvis det betyr at du også jevnlig er innom denne delen av boligen. Da får du bedre oversikt, og kan raskere oppdage eventuelle utbedringsbehov også i denne delen av huset.