Derfor er arbeid med ESG mye mer enn bare flotte presentasjoner

0
78

Denne artikkelen inneholder annonsert innhold.

Forkortelsen ESG står for «Enviromental, Social and Governance», noe som på norsk kan oversettes til omtrent miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold. Det handler altså om faktorer som er relevante for nesten alle selskaper, men som kan være vanskelige å kontrollere og styre på en god måte. Systematisk arbeid med ESG handler om mye mer enn bare noen flotte presentasjoner eller grafikk i en årsrapport.

Lover og regler som stiller nye krav til arbeid med ESG

Myndighetene stiller krav til hvordan ulike selskaper og organisasjoner skal jobbe med ESG. Det er særlig EU som har laget en omfattende plan for grønn omstilling. I den forbindelse er det mange ulike lover og regler som man må ha et forhold til, og en programvare for styring av arbeidet med ESG vil gjøre jobben mer overkommelig.

Lovverket stiller krav på mange ulike områder, for eksempel når det gjelder såkalt taksonomi, hvordan tiltak skal offentliggjøres og i tillegg dessuten ulike standarder og verktøy. Selv om disse gir mening når man begynner å iverksette tiltak, kan de fremstå forvirrende og vanskelige å forstå for en nybegynner.

Arbeid med ESG åpner mange dører for virksomheter som er i forkant

Et godt arbeid med bærekraft legger til rette for samarbeid med en rekke ulike kunder. Mange myndigheter og offentlige virksomheter stiller allerede krav til dokumentasjon knyttet til arbeid med ESG, og fremover vil alt flere organisasjoner utelukke leverandører som ikke oppfyller kravene.

Dessuten vil banker og finansieringsinstitusjoner etter hvert stille alt høyere krav til at virksomheter har orden i bærekraftarbeidet. Det kan påvirke både lånebetingelser og hvorvidt en organisasjon i det hele tatt får finansiering.

En god bærekraftprofil kan også styrke en organisasjon når det gjelder rekruttering. Undersøkelser viser at mange kandidater stiller krav til at en mulig arbeidsgiver har en tydelig profil når det gjelder arbeidet med ESG.

Bærekraftprofil som et fortrinn i konkurranse med andre leverandører

I fremtiden vil bærekraft bli en alt viktigere faktor når kunder velger mellom ulike merkevarer, og en sterk ESG-profil vil bidra til å gi spesifikke merkevarer et fortrinn sammenlignet med selskaper som ikke har investert tilstrekkelige midler i bærekraft.

Det vil selvfølgelig være noen som prøver å dekke dette behovet i markedet ved bare å vise frem noen flotte presentasjoner eller reklamefilmer, men bærekraftprofilen i selskapet må være mer gjennomført enn det. I fremtiden vil helt enkelt ESG-arbeid være helt avgjørende for å drive forretning på en effektiv måte.