Velfungerende logistikk gjennom bruk av automatiserte lagerstyringssystemer

0
465

Med et brukervennlig lagerstyringssystem tilpasset den enkelte bedrift kan man oppnå færre plukkfeil, en enklere og mer brukervennlig håndtering av varer og økt produktivitet. Dette er bare noen av optimaliseringene man kan oppnå når man etablerer et skreddersydd lagerstyringssystem for bedriftens lager/lagre. Det er viktig at implementeringen av systemet baseres på og tilpasses medarbeiderne, ikke omvendt. På den måten sikrer man en varig og fremtidssikret løsning som gjør det enklere for de ansatte å finne frem og fullføre plukkoppgaver på lageret. Med et smart og automatisert lagersystem nyter bedriften godt av fleksibel og fullt optimalisert lagerstyring. Med effektiv lagerstyring får man oversikt, struktur og kontroll over varelageret. 

Intelligent lagerstyring for nettbutikker 

Et fullt integrert lagerstyringssystem for nettbutikker er lukrativt for bedrifter. Det gjør det mulig å få full oversikt over alt som skjer på lageret. Alt fra hvilke produkter man har på lager og hvor de er plassert, til når man bør bestille nye varer, hvilke varer som selger som forventet og hvilke som ikke gjør det. Med et WMS kan virksomheter optimalisere logistikken allerede fra dag én. 

Et helautomatisk WMS har som mål å organisere arbeidet på et lager slik at det utføres så effektivt som mulig, og å sikre at fasiliteten fungerer etter hensikten og oppfyller bedriftens overordnede kriterier. Målet er å utnytte lagerets kapasitet maksimalt, slik at man får størst mulig utbytte av hver eneste kvadratmeter og hver eneste arbeidstime.

Med et smart WMS-system får ansatte bedre arbeidsforhold og kan lettere fungere og handle effektivt i hverdagen, medarbeidere føler at systemet arbeider med dem og ikke mot dem. Dette er grunnen til at hvert lagersystem skreddersys og tilpasses den enkelte bedrift og det aktuelle CMS-systemet det er knyttet til. Det legges vekt på å gjøre overgangen fra det eksisterende til det nye systemet enkelt for medarbeiderne. 

WMS-systemet visualiserer og hjelper bedrifter å få kontroll 

WMS er et lagerstyringssystem. Det er en programvare som hjelper virksomheter med å administrere og styre den daglige lagerdriften, fra øyeblikket varer og materialer kommer inn i et distribusjons- eller leveringssenter til varene forlater det igjen.

Et godt WMS-system hjelper virksomheten ved at det strømlinjeformer alle deler av lagerstyringen – fra mottak, plassering og plukk, pakking og forsendelsesprosesser til lagersporing og etterfylling. Alle disse aktivitetene organiseres og styres fra ett sted.

Et WMS-system gir virksomheten oversikt over lageret i sanntid. Man kan se når noe beveger seg inn i lageret, rundt i det og videre til neste sted. Takket være sporingen kan man opprette mer nøyaktige etterspørselsprognoser, utarbeide en just-in-time lagerstrategi og få bedre oversikt – et godt utgangpunkt for effektiv forretningsdrift.

Uten et lagerstyringssystem er det vanskelig å være effektiv

For de fleste virksomheter er lageret deres viktigste aktiva, og ineffektiv lagerstyring er den vanligste årsaken til at ting går galt i mindre bedrifter. Et ineffektivt lager kan for eksempel føre til for stor lagerbeholdning, og det vil koste firmaet dyrt. Det kan også føre til lengre leveringstid på populære varer, fordi man ikke har de etterspurte varene på lager til rett tid. En for liten lagerbeholdning kan føre til at man mister kunder fordi de ikke vil vente og velger å bestille varen et annet sted. Ved hjelp av et lagerstyringssystem kan man sørge for mer effektiv forretningsdrift og kontinuerlig være på forkant.