Pulsoksymeter for hjemmebruk – følg med på puls og oksygenmetning

0
313

Et pulsoksymeter er helt enkelt en liten dings som måler både pulsen og oksygenmetningen. Slike apparater for hjemmebruk festes på fingertuppen, og måler begge verdiene i løpet av noen sekunder. Selve målingen skjer med hjelp av lys, og er derfor helt smertefri.

Slik fungerer et pulsoksymeter

Et pulsoksymeter for hjemmebruk måler såkalt arteriell oksygenmetning, som også omtales som SpO2. Denne verdien sier noe om oksygenmetningen i blodet, det vil si hvor stor andel av blodets hemoglobininnhold som har inngått en kjemisk forbindelse med oksygen. En normal verdi i arterieblodet, som et pulsoksymeter måler, er et sted tett opp mot 100 %. Verdier på omtrent 97 % eller 98 % er vanlig. Videre i blodomløpet, i såkalt blandet veneblod, er oksygenmetningen selvfølgelig lavere – og en verdi på omtrent 75 % er vanlig. En av blodets hovedfunksjoner er å transportere oksygen til de forskjellige cellene i kroppen, og derfor reduseres mengden på veien.

Et vanlig pulsoksymeter festes på fingertuppen med en klype. Vanligvis er selve pulsoksymeteret også bare noen centimeter stort, slik at hele måleren lett festes til fingeren. Målingen bygger på at hemoglobin som har bundet oksygen til seg absorberer lys på en annen bølgelengde enn hemoglobin uten oksygen. Pulsoksymeteret sender et sterkt lys inn i vevet, og en sensor registrerer lyset som reflekteres tilbake. En beregning av forholdet mellom forskjellige bølgelengder gjør det mulig å beregne mengden hemoglobin som har oksygen knyttet til seg.

I tillegg måler sensoren pulsen, noe som er enkelt basert på forandringene i arteriene når hjertet henholdsvis pumper ut blod og er i hvile. Denne funksjonen ligner på den mange treningsklokker har, det er faktisk også noen treningsklokker som beregner oksygenmetning.

Situasjoner der pulsoksymeter er relevant – og noen begrensninger

Pulsoksymeter benyttes i mange forskjellige situasjoner på sykehus, når det er nødvendig å overvåke oksygenmetningen i blodet. Da måles oksygennivået kontinuerlig, slik at det er mulig å overvåke eventuelle forandringer under narkose, ved behandling i respirator eller i forbindelse med transport eller behandling av kritisk syke pasienter.

Det er også mulig å bruke et pulsoksymeter hjemme, og da gjerne etter avtale med lege. Det kan for eksempel handle om overvåkning av oksygenmetningen i forbindelse med hjerteproblemer, lungeproblemer, KOLS, bronkitt og andre sykdommer. Da kan et pulsoksymeter være en god hjelp når det gjelder å følge med på eventuell utvikling i oksygenmetningen. Dessuten kan et pulsoksymeter benyttes av idrettsutøvere og andre som oppholder seg i høy høyde, for eksempel i forbindelse med fjellklatring, skigåing eller høyhøydetrening.

Et pulsoksymeter gir som regel gode målinger hvis det benyttes på en korrekt måte, men det er greit å være klar over enkelte begrensninger. Målingen er avhengig av god sirkulasjon i fingeren der måleren festes. Det betyr at verdiene kan bli misvisende i tilfelle dårlig sirkulasjon, kald hud eller sjokktilstander som medfører redusert blodsirkulasjon. Dessuten kan målinger være feilaktige når hemoglobin er bundet til karbonmonoksid eller nitrogenforbindelser, men slike utfordringer er mest relevante ved klinisk bruk. Så lenge du benytter pulsoksymeteret som avtalt med legen, vil det kunne være en god hjelp i hverdagen.